Znanost – Science

o Predavanja – Lecutres
– 1996. „Retrospektiva EASA“ zajedno sa arh. Alisom Andrašek
– 1998. Valencia (Španjolska) SESAM’98 ” From Metropolis to Telepolis: historical centres vs. globalization” –voditelj radionice
– 1998. predavanje na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu „Helsinki-moderna arhitektura“ – predavač zajedno sa arh. Draženom Arbutinom
– 2001. „Modernizacija interijera vagona i definiranje vizualnog identiteta HŽ-a“ za Upravu HŽ-a
– 2006. nastupno predavanje na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu s temom Hotela
– Metodologija zaštite i obnove kulturnih dobara, pravni i stručni aspekti zaštite, 11.11.2006. , TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, I. seminar 10. i 11. studenog 2006.
– Metoda izrade projekata obnove povijesnih Konstrukcija , 10.11.2007.;TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, III. seminar 9. i 10. studenog 2007.
– Metode zaštite i obnove Konstrukcija, 9.02.2008. ; TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, IV. seminar 9. i 10. veljače 2008.
– Radne zone – principi i standardi u planiranju, 15.11.2008.,;TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, V. seminar 14. i 15. studeni 2008.
– Povijesni razvoj arhitekture fortifikacija, 15.9. 2008.; Ministarstvo kulture RH i ICOMOS Hrvatska, 7. Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija 13. do 22. rujna 2008.
– Urbanistički aspekti zaštite i obnove kulturnih obara, 14.02.2009. ;TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, VI. seminar 13. i 14. veljače 2009.
– Bruno Milić – urbanistički opus s posebnim osvrtom na Zadar, 01.06.2009.; Društvo arhitekata Zadar, Gradska knjižnica Zadar
– Povijesni razvoj fortifikacijskog graditeljstva (vojno-taktički i tehničko-tehnološki aspekti), 04.09.2009.; Ministarstvo kulture RH i Javna ustanova Nacionalni park „Brijuni“, 8. Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija „Brijuni 2009.“
– Faksimilna rekonstrukcija, stručna problematika, 14.11.2009.; TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, VII. seminar 13. i 14. studeni 2009.
– Sustav izvora i obrade relevantne građe za izradu konzervatorskih studija , 3.02.2010.; TVZ-GRO, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 15, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva, VIII. seminar 12. i 13. veljače 2010.
– Arhitektura ugostiteljskih objekata – funkcionalni principi i regulativa, 15.04.2010.;Hrvatska sanitarna udruga i i časopis „Naše zdravlje i okoliš“ , inGA, 2. međunarodni sajam hrane, pića i gastronomskih inovacija (14. – 17. 04. 2010.) – Stručna predavanja “Kvaliteta i sigurnost hrane“
– Suvremene metode izrade snimaka zatečenog stanja, 12. 11. 2011. godine, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva XI. Seminar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
– Zahvati, rekonstrukcije i adaptacije graditeljske baštine, 11. 02. 2012. godine, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva XII. Seminar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
– Sanacija betonskih konstrukcija graditeljske baštine, 23. siječnja 2012. godine,Stručni skup Sanacija betonskih konstrukcija – suvremeni materijali i njihova primjena, Kema Zagreb d.o.o. i Hrvatska komora arhitekata, Zagreb (sa mr.sc. Časlav Dunović dipl.ing.građ.)
– Konzervatorski principi tijekom intervencija na povijesnim građevinama, 05. ožujka 2012. godine,Stručni skup Sanacija povijesnih građevina: principi, postupci i suvremeni materijali, Kema Zagreb d.o.o. i Hrvatska komora arhitekata, Zagreb (sa mr.sc. Časlav Dunović dipl.ing.građ.)
– 2013. siječanj, veljača (planirano do polovice travnja) – Predavanja na tribinama Vijeća Gradske četvrti Brezovica i vijeća mjesnih odbora s područja Gradske četvrti Brezovica na temu legalizacija nezakonito sagrađenih objekata

o Radionice – Workshops
– 1996.-2000. Rad u nastavi arhitektonskog fakulteta – mlađi asistent
– 1996. Izola, Območja tranzicije: dileme i strategije u Izoli –suradnik, sudionik okruglog stola
– 1996. Novo Mesto -suradnik
– 1996. Prora – Rügen (Njemačka), Coast Wise Europe – voditelj radionice
– 1997. EASA’97 Scandinavia “Advancing architecture” (Danska, Švedska Norveška) –voditelj radionice
– 1998. Valencia (Španjolska) SESAM’98 ” From Metropolis to Telepolis: historical centres vs. globalization” –voditelj radionice
– 2005. Flagship europe – The university of art and industrial design in Linz – predavanje
– 2005. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – poslijediplomski studij zaštite graditeljskog nasljeđa – gost predavač
– 2006-2009. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu – predavač na preddiplomskom i diplomskom studiju
– 2008. Brijuni – Pula , međunarodna radionica arhitekture fortifikacija – voditelj i predavač
– 2009. Brijuni, međunarodna radionica arhitekture fortifikacija – voditelj i predavač
– 2009-2010. Urbanistička radionica uređenja trga u Ivanić Gradu – organizator i sudionik
– 2010. Brijuni , međunarodna radionica arhitekture fortifikacija – voditelj i predavač
– 2010. Brijuni, međunarodna radionica arhitekture fortifikacija – voditelj i predavač
– 2011. Brijuni, međunarodna radionica arhitekture fortifikacija – voditelj i predavač
– 2011. Sv. Ivan Zelina, Radionica zaštite materijalne kulturne baštine
– 2012. Brijuni, međunarodna radionica arhitekture fortifikacija – voditelj i predavač
– 2013.
– 2006.- do danas nositelj niza kolegija na studijima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

o Publikacije – Publications
o Izložbe – izlaganje i organizacija

– 29. ZAGREBAČKI SALON, sekcija prijedlog –izlaganje – 1994;
– Izložba projektnih prijedloga za zagrebačke fontane “ODRAZI NA VODI” –izlaganje – 1994;
– 1995. Arhitektonski fakultet: „Izložba najboljih obiteljskih kuća“
– 1996. „Retrospektiva EASA“ u klubu arhitekata
– Izola, Območja tranzicije: dileme i strategije u Izoli – 1997 – izlaganje
– 35. ZAGREBAČKI SALON, urednik sekcije ciljani prijedlog – 2000 – izlaganje i organizacija
– Urbanistički i arhitektonski opus Brune Milića, Zadar – 2001 – organizacija
– Urbanistički razvoj Zadra 1918-1944. godina, Zadar – 2008 – organizacija
– Niz predavanja u sklopu programa Stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera u graditeljstvu na Tehničkom Veleučilištu – 2006/2008
– Izložba – Nedovršene modernizacije – Između utopije i pragmatizma, Moderna Galerija Maribor (prilog pod naslovom „Rekonstrukcija Zadra nakon 2.svjetskog rata“) – 2012
– 2012. 47. ZAGREBAČKI SALON – izlaganje obiteljske kuće O4, Osijek
– 2012. godišnja izložba reaizacija arhitekata– izlaganje obiteljske kuće O4, Osijek

– ZAGREBAČKI SALON, sekcija

o Članci – Articles
 Prijedlog uređenja dvorišta s restitucijom zdenca u Vlaškoj ulici 25, Katalog 29. zagrebačkog salona,1994. godina, Muzejsko-galerijski centar, Zagreb;
– EASA 1995: Arhitektonski časopis „Čovjek i prostor“
 Razvoj kaptolskog vrta Ribnjaka u Zagrebu i planovi za uređenje parka, Prostor, br 12, 1996. godina, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb
 Talijanska arhitektura druge četvrtine XX. St. u kontekstu političkih kvalifikacija, Prostor, br 14, 1997. godina, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb
 Zadarski urbanistički i arhitektonski opus Brune Milića, Narodni muzej u zadru, 2002. godina
 Novo mesto, prijedlog prostornog rješenja sjevernog dijela grada (kao suradnik), Urbanistične delavnice in natečaji orodje v urbanističnem načrtovanju – zbornik, 1997. godina, Republika Slovenija – Ministarstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
 Izola, območja tranzicije, Urbanistične delavnice in natečaji orodje v urbanističnem načrtovanju – zbornik, 1997. godina, Republika Slovenija – Ministarstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
 Regulacijski plan Zadra iz 1939. godine, prilog za povijest urbanog razvoja grada, Prostor, br. 21, 2001. godina, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb
 SESAM ’98: Od Metropolisa do Telepolisa – Povijesna središta nasuprot globalizaciji, Prostor, br. 18, 1999. godina, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb (sa arh. Helenom Alfirević Arbutina)
 Arhitektura za paralelni svijet, katalog 35. zagrebačkog salona, 2000. godina, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb
 Što je autizam?, ČiP, br. 552-553, 2000. godina, Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb
 Monografije Arhitektonskog fakulteta, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000, Zagreb – niz biografskih priloga
 Moderna arhitektura Zadra, Prostor, br. 22, 2001. godina, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb
 – 2003: Željeznice 21, br.1 ožujak 2003: Modernizacija interijera dizel-motornog vlaka- –
 Autor jedne od kataloških jedinica u – Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih, 2007. godina, Školska knjiga, Institut za povijest umjetnosti, (knjiga autorice darje Radović Mahečić, autor jedne od kataloških jedinica)
 Vizualni identitet i provedbene odredbe u graditeljstvu, 2007. godina, Međunarodna konferencija ‘Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine’, Samobor,
 Glavna obilježja urbanističkog razvoja Zadra 1918.-1944., Narodni muzej Zadar, 2007.
 Urbanistički aspekti zaštite i obnove kulturnih dobara, 2009. godina, Stručni materijal uz seminar, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva VI. Seminar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
 Faksimilna rekonstrukcija, stručna problematika, 2009. godina, Stručni materijal uz seminar, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva VII. Seminar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
 Suvremene metode izrade snimaka zatečenog stanja, 2011. godina, Stručni materijal uz seminar, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva XI. Seminar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
 Zahvati, rekonstrukcije i adaptacije graditeljske baštine, 2012. godina, Stručni materijal uz seminar, Program stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture i građevinarstva XII. Seminar, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
 Autor jedne od cjelina knjige – Nedovršene modernizacije – Između utopije i pragmatizma, UHA/CCA, 2012. godina, Zagreb (prilog pod naslovom „Rekonstrukcija Zadra nakon 2.svjetskog rata“)
 Discreet Landscapes of Fortifications,sa Z. Mavar i H. Alfirević-Arbutina, 2011. godina ;Architektura Krajobrazu , 3/2011:38-45, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Wrocław
 Krajobraz forteczny poligonem wymiany doświadczeń edukacyjno-naukowych,sa Z. Mavar, 2012. godina ;,Architektura Krajobrazu , 1/2012:100-105, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; Wrocław
 Talijanski arhitekti Amedeo Luccichenti i Vincenzo Monaco – opus u Hrvatskoj, 2012. Prostor, br. 44/ 2012: 296-309, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb
 2013