Suradnja – Collaboration

Kontinuirano surađujemo sa hrvatskim tvrtkama koje zapošljavaju renomirane inženjere, slijedom: SIRRAH PROJEKT d.o.o. i  H5 d.o.o.