Poveznice – Linkovi

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja -  http://www.mgipu.hr/
Hrvatska komora arhitekata - http://www.arhitekti-hka.hr/
Tehničko veleučilište u Zagrebu - http://www.tvz.hr/
http://hr.linkedin.com/pub/helena-alfirevic-arbutina/27/265/58
Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS - http://www.icomos-hrvatska.hr/