O nama

HD Spatium okuplja tim stručnjaka sa velikim iskustvom u projektiranju složenih građevnih sustava, ali i jednako inovativnih i originalnih u pripremi zahtjevnih arhitektonskih projekata, te zahvata u prostoru koji zahtijevaju unikatni pristup svih sudjelujućih inženjera.

Okupljeni tim inženjera prilagođen je svakom od projekata, te se zahtijeva da u njemu budu zastupljeni stručnjaci različitih područja čija znanja i iskustva osiguravaju kvalitetan konačni rezultat.

Jezgru svakog od timova čine arhitekti čije se iskustvo manifestira aktivnostima u projektiranju stambene arhitekture, trgovačkih centara, zgrada  za industriju ili poljoprivredu, nadzor prilikom gradnje, izradu elaborata za ozakonjenje nelegalno izgrađenih građevina, izradu energetsih izvješća i certifikata za zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom ali i aktivnostima koje uključuju dokumentiranje,  analizu i projektiranje zahvata na graditeljskoj baštini.

Uz projektiranje HD Spatium u svojim stručnim timovima uključuje i specijaliste s velikim znanstvenim i nastavnim iskustvom, te se stoga može angažirati i na zahtjevnim znanstvenim ili edukativnim projektima.

 

About us

HD Spatium gathers a team of experts with great experience in designing elaborate construction systems, but are also innovative and original in the preparation of the demanding architectural projects and space-interventions that require a unique approach of all the engeneers involved.

The geathered team of engeneers is customised for each  project, and it is required to be represented by experts from various areas whose knowledge and experience secure a high quality final result.

Nucleus of each of the teams of engeneers are architects whose experience is manifested in activities such as designing of architecture for living, shopping centers, industrial or agricultural buildings, supervision of building, producing elaborates for legalisation of the unlawfully constructed buildings, producing energy reports and certificates for the buildings with simple and complex technical systems, but also activities including documentation, analysis and designing interventions on the heritage buildings.

Besides designing, HD Spatium in its professional teams also includes the specialists with great scientific and teaching experience, so it can therefore also be engaged on the complex scientific or educational projects.