Etažiranje – Subdividing

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.
Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom.
Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica, kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi. Zakon predviđa mogućnost etažiranja i samo jedne etažne jedinice, ali se to može realizirati samo u sudskom postupku. Kad zgrada ima više ulaza, a ne nalazi se cijela na jednoj zemljišnoj čestici, treba etažirati cijelu zgradu sa svim ulazima, a ne samo jedan ulaz.
Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišnoknjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta sa zgradom). Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.).
Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:
  • prikupljanje dokumentacije
  • izrada elaborata etažiranja
  • pravni proces u etažiranju.
Za izradu elaborata o etažiranju potrebno je pribaviti sljedeće dokumente:
  • nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva (idu uz građevinsku dozvolu)
  • Građevinska dozvola ili potvrda o vremenu gradnje
  • kopija katastarskog plana
  • prijepis posjedovnog lista (katastar)
  • zemljišnoknjižni izvadak (gruntovnica).