Energetsko certificiranje – Energy Certification

Obaveza energetskog certificiranja zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, člankom 15., a implementira se putem niza temeljnih propisa i pravilnika s obvezom primjene od 31.03.2010. godine za sve objekte definirane Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada, NN 36/2010.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje istog ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.

Energetski certifikat mora imati svaka nova zgrada, te postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim zgrada koje su prema Pravilniku izuzete od obveze izdavanja energetskog certifikata.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene i to:
korisne površine veće od 1000 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012. godine,
korisne površine veće od 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikatnajkasnije do 31. prosinca 2013. godine,
korisne površine veće od 250 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikatnajkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

– Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada
– Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, NN 36/10
– Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskog certificiranja
– Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 89/09

Razredi se označavaju od A+ do G, od najpovoljnijeg do najnepovoljnijeg.

o Energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
o Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom