Blog Archives

Starački dom/Nursing Home, Jastrebarsko – 2013

Projektni zadatak je bilo smjestiti dva identična obiteljska doma za starije i nemoćne do 400m2  na dvije susjedne parcele. Status projekta – izdano je Rješenje o uvjetima građenja na temelju ölanka 212. stavka 1  Zakona o prostomom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,

Posted in Mixed-Use – Retail, Tourism, Offices and Industry buildings, Public buildings, Projekti-Projects, Stanovanje - Housing

Reconstruction of the House on Krk – 2014/2015

U sklopu ozakonjene kuće, trebalo je urediti okućnicu sa bazenom, osuvremeniti interijer, osmisliti zimski vrt – idejno rješenje

Posted in Eksterijer-Exterieur, Mixed-Use – Retail, Tourism, Offices and Industry buildings, Public buildings, Projekti-Projects, Stanovanje - Housing

Touristic Homesteads Fažana with landscape architecture – 2015

Odabrana varijanta Nacrti prikaza interijera – tlocrt i uzdužni presjek Prethodna varijanta

Posted in Eksterijer-Exterieur, Interijer - Interieur, Mixed-Use – Retail, Tourism, Offices and Industry buildings, Public buildings, Projekti-Projects, Stanovanje - Housing, Uncategorized