Starački dom/Nursing Home, Jastrebarsko – 2013

staracki-jastrebarsko01 staracki-jastrebarsko02 staracki-jastrebarsko03

Projektni zadatak je bilo smjestiti dva identična obiteljska doma za starije i nemoćne do 400m2  na dvije susjedne parcele.

Status projekta – izdano je Rješenje o uvjetima građenja na temelju ölanka 212. stavka 1  Zakona o prostomom
uređenju i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 50/12) i ölanka 173. stavak 1 .
Zakonio gradnji (“Narodne novine”, br.1531/3),

Posted in Mixed-Use – Retail, Tourism, Offices and Industry buildings, Public buildings, Projekti-Projects, Stanovanje - Housing